#8035
eddie
חבר

במידה ולאחר ההגדרה, את מודדת קטע של 20 ס"מ לדוגמא, ומקבלת ערך לא הגיוני, חלקי את זה בזה וכך תדעי בכמה להגדיל או להקטין את המודל באמצעות Scale.

בהצלחה!