#8394
ISRAEL3D
חבר

@GolanArt wrote:

לפי הבסיסיות של השאלה, אני מבין שאתה עוד לא למדת את
התוכנה בצורה מסודרת. לכן אני ממליץ לך לרכוש את הספר, ואני
בטוח שתהיה מרוצה, אחרת תמצא את עצמך עם הרבה שאלות בסיסיות כאלו!

(אין לי שום רווח, רק המלצה חמה :)  )

תודה רבה על ההמלצה.
מציע לייבא חומרים בזהירות שכן, לא תמיד הם מגיעים כמו שצריך, במיוחד חומרים מוראכבים שמכילים מספר מפות מוגדרות.
הפעולה לייבוא היא קליק ימני > import(ברשימת החומרים בחלון החומרים).

מסתדר?