סדנת תאורה

כאן ירוכזו כלל החומרים שהועברו בסדנה

תודה לכל מי שהגיע לסדנת התאורה שנערכה בחמישי ב-6 בפברואר 2020 במכללה הישראלית לאנימציה. בעמוד זה ארכז את כלל החומר שהועבר בסדנה וכן את הקלטת ההדרכה הערוכה.

אבקש שלא להעביר שום מידע מדף זה לאף אדם אשר לא נכח בסדנה. תודה מראש, משה.